ஆண்ட்ரியா

ஆங்கிலோ இந்டியன் குடும்பம்

36 வயது

இளம் பெண்

சிறந்த நடிகை

பாடகி

பத்து வயது முதல்

மேடை நாடகம்

சிறப்புத் தோற்றம்

பிலிம்பேர் விருதுகள்