அம்பானி சச்சீன் விட்டுடீங்க-விஜய் மட்டும் என்ன?

விஜய்க்கு மட்டும் பொங்குறீங்களா? - சீமான்

நுழைவு வரியிலிருந்து விலக்கு

பழிவாங்கும் போக்கோடு அவதூறு பரப்புவது நல்லதில்லை

வரி ஏய்ப்பு இல்லை

வரி ஏய்ப்பிற்கு எதுக்கு நீதிமன்றம் போகனும்

விஜய் உளஉறுதியோடு வர வேண்டும்

ஏறு ஏறு ஏறு நெஞ்சில் வலிமைகொண்டு ஏறு

காரு நம்மளுடையது தான் அண்ணே...

இந்த வரிதான் புரியலை?....