வணிதா விஜயகுமார்

4வது திருமணம் கண்டிப்பாக செய்துகொள்வார்

முதல் திருமணம்

ஆகாஷ் (2000-2005)

இரண்டாவது கணவர்

ராஜன் ஆனந்த் (2007-2010)

மூன்றாவதாக லவ்வர்

ராபர்ட்

4வதாக திருமணம்

பீட்டர் பவுல் (2020)